Tổng thời gian đã làm việc ( datebeetween now and today)